YHTEYSTIEDOT

Gävlen Suomalainen kerho/Finska klubben i Gävle
Hanåsvägen 70, 805 91 Gävle
Sähköposti/e-post: suomikerholle@gmail.com
Plusgiro: 28 96 59-5
Puheenjohtaja Tuulikki Visuri 070-329 40 30 voitto.visuri@gmail.com
Sihteeri Irma Larsson 070-351 45 63 irma.k.larsson@hotmail.com