Geflen Suomalainen

Geflen Suomalainen lehti ilmestyy jatkossa rskl.se lehden sivulla. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti toimitetaan postin välityksellä kaikkiin jäsentalouksiin.